Saturday, July 20, 2024
Provoet medisch pedicure
Minimize

Wanneer u kiest voor een ProVoet medisch pedicure, dan kiest u voor vakbekwaamheid. Provoet stelt kwaliteitsnormen waar de pedicures die lid zijn aan moeten voldoen. De ProVoet medisch pedicure heeft een klantgerichte en sociale instelling. De medisch pedicure gaat zorgvuldig om met persoonlijke zaken die u met haar deelt en ze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van haar werk en u. De behandelingen aan uw voeten lopen uiteen van eenvoudig tot ingewikkeld. Hygiënisch, zorgvuldig en kwaliteitsbewust. Deze drie woorden kenmerken de professionele medisch pedicure. Waar nodig vindt diir de medisch pedicure afstemming en overleg plaats met de huisarts en/of de podoloog.

Ik ben sinds 2006 aangesloten bij Provoet, landelijke branchevereniging voor pedicures en sinds oktober 2012 geregistreerd als medisch pedicure.KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP)
Minimize

Onder nummer 4987 ben ik ingeschreven in het KRP. Het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) is een systeem dat is ontwikkeld door ProCERT om de kwaliteit van pedicures te waarborgen. Professioneel gespecialiseerde pedicures kunnen zich in het register laten inschrijven. In het Kwaliteit Register voor Pedicures (KRP) worden de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan clienten en zorgverzekeraars om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling.

De kwaliteitsnormen berusten op vier pijlers:

  1. Vakbekwaamheid; deze is geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma.
  2. Hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep volgens de Code van de Voetverzorger.
  3. Beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen DV/RV.
  4. Bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied.

Via www.kwaliteitsregisterpedicure.nl kun u kennis nemen van het register en van mijn registratie.Pedicure Praktijk Helen
Heidelaan 16
3851 EZ Ermelo
T. 0341 350 030
M. 0647 828 936
www.helenpedicure.nl

Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2017 by Pedicure Praktijk Helen